Politikers motvilja mot vindkraft kan leda till stämning av kommunen

Förslösade skattemedel, försenad verksamhet, och en uppenbar risk att kommunen utsätts för juridiska åtgärder eftersom oskickligt politiskt handläggande ålägger företagen med meningslösa uppgifter. I ett beslut som Miljönämnden tog 2017-02-28 återremitterades ansökan om att uppföra ett vindkraftverk med hänsyn till Läs hela inlägget Politikers motvilja mot vindkraft kan leda till stämning av kommunen

Valmanifest

Nu finns valmanifestet att läsa under mphorby.se/valmanifest där du kan läsa om den politiska agenda vi har i samband med valet nu 2018. Sammanfattningsvis kommer vi att driva följande områden: God ekonomisk politik när våra kommuninvånare lever längre Småskalighet – Läs hela inlägget Valmanifest

Hörby – mer än bara en kommun: Hörbys tre bygder

Politik är mycket mer än att sitta i kommunfullmäktige och bestämma, politik handlar om att forma samhället över tid – men hur ser samhället ut? Vad är det för samhälle som skall förändras? Är Hörby bara Hörby eller finns det nyanser? En första post som handlar om hur man kan nyansera samhället på olika sätt. Läs hela inlägget Hörby – mer än bara en kommun: Hörbys tre bygder

Hello world!

Välkommen till publiceringsplattformen för Miljöpartiet det gröna i Hörby! Ambitionen är att publicera de politiska inriktningar vi kommer att driva 2018-2022 för att Du som väljare skall se vad Du får för en röst på oss. Välkommen att följa oss!