Demokratin nedmonteras och styret knyter besluten närmare ett fåtal personer med mindre insyn för allmänheten.

Reservation beslut införande av samordnad förvaltningsorganisation KF20200525:8 Enligt kommunallagen 5 kap. FullmäktigeFullmäktiges uppgifter1 § Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen eller regionen, främst.Att byta förvaltningsorganisations struktur är av större vikt för kommunen. Läs hela inlägget Demokratin nedmonteras och styret knyter besluten närmare ett fåtal personer med mindre insyn för allmänheten.

Att börja ta ansvar

Reservation ärende Godkännande av Årsredovisning 20200525:6MiljöPartiet de Gröna i Hörby reserverar sig mot beslutet att godkänna den sammanfattande redogörelsen av kommunstyrelseordförande för året 2019 Miljöpartiet anser att en Årsberättelse skall innehålla fakta om innevarande år och inte försök att lägga Läs hela inlägget Att börja ta ansvar

SD förstår inte organisationer och medarbetare.

KF 2019-12-16 #12 Reservation avslag av motion Visselblåsarfunktion MiljöPartiet de Gröna i Hörby reserverar sig mot beslutet att avslå Socialdemokraternas motion om visselblåsarfunktion. Att Hörby kommun behöver se till att man är en attraktiv arbetsgivare är viktigare idag än någonsin. Läs hela inlägget SD förstår inte organisationer och medarbetare.

Majoriteten i Hörby skyr inga medel att försvåra för nyanlända

Reservation motion Integrationsplikt för nyanlända KF 2019-10-28 #11   MiljöPartiet de Gröna i Hörby reserverade sig mot beslutet att bifalla Stefan Borg SD:s  motion om Integrationsplikt för nyanlända ärende nr 11 i Kommunfullmäktige 2019-10-28 Hörby I socialnämndens tjänsteskrivelse vilken inte bifogades Läs hela inlägget Majoriteten i Hörby skyr inga medel att försvåra för nyanlända

Reservation mot att minska incitamentet för en hållbar måltidskonsumtion.

I Mars kommunfullmäktige reviderades kommunens måltids policy. Majoriteten röstade igenom följande ändringar: Måltidspolicy 100 % måltidsglädje Beslut Kommunfullmäktige beslutar: Måltidspolicy – 100 % måltidsglädje antas med följande ändringar: –Punkten Att vara en del av kommunens klimat-, miljömål- & hållbarhetsprogram under Läs hela inlägget Reservation mot att minska incitamentet för en hållbar måltidskonsumtion.

Motion om inrättande av landsbygdsstrategi för Hörby kommun läggs i Kommunfullmäktige

En sammanhållen strategi för byar och landsbygd är nödvändig för att utnyttja den styrka som landsbygden är i Hörby kommun. Hörby Kommun är en utpräglad landsbygdskommun där ungefär hälften av kommunens invånare bor utanför (en mindre) centralort. Denna landsbygd kommer Läs hela inlägget Motion om inrättande av landsbygdsstrategi för Hörby kommun läggs i Kommunfullmäktige