Svartbetalning för arbete utfört på kommunalrådets privata egendom

I fullmäktige 2022-06-20ställde vi Miljöpartiet en enkel fråga till kommunalrådet för att se om hon bör behålla förtroendet för fortsatt arbete. ”Till: Cecilia Bladh in Zito (SD), kommunstyrelsens ordförande Flera gånger under den senaste veckan har vi läst och sett i Fortsätt läsa Svartbetalning för arbete utfört på kommunalrådets privata egendom

Jämlikhet och allas lika rättigheter är inget SD och M i Hörby står för

Måndagen den 17 maj inföll den internationella dagen mot homo- bi- och transfobi. Hörbyborna har med eftertryck visat sitt stöd för principen om alla människors lika värde, bland annat genom prideflaggor i lokala butiker, de uppmärksammade ballongerna utanför kommunhuset häromåret, Fortsätt läsa Jämlikhet och allas lika rättigheter är inget SD och M i Hörby står för

Demokratin nedmonteras och styret knyter besluten närmare ett fåtal personer med mindre insyn för allmänheten.

Reservation beslut införande av samordnad förvaltningsorganisation KF20200525:8 Enligt kommunallagen 5 kap. FullmäktigeFullmäktiges uppgifter1 § Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen eller regionen, främst.Att byta förvaltningsorganisations struktur är av större vikt för kommunen. Fortsätt läsa Demokratin nedmonteras och styret knyter besluten närmare ett fåtal personer med mindre insyn för allmänheten.

Att börja ta ansvar

Reservation ärende Godkännande av Årsredovisning 20200525:6MiljöPartiet de Gröna i Hörby reserverar sig mot beslutet att godkänna den sammanfattande redogörelsen av kommunstyrelseordförande för året 2019 Miljöpartiet anser att en Årsberättelse skall innehålla fakta om innevarande år och inte försök att lägga Fortsätt läsa Att börja ta ansvar