Landsbygsdebatt i Killhult 18/8

Tack byaföreningarna i Svensköp, Askeröd och Önneköp för en trevligt arrangerad Landsbygdsdebatt. 

Det är tydligt att de invånare som bor utanför Hörby tätort är oroliga för hur livet kommer att utvecklas på landsbygden.

Miljöpartiet lyft fram 

Det skall vara lätt att bo, arbeta och studera även om man bor på landsbygden i mindre orter och samhällen, grundläggande nivå av samhällsservice skall gälla för alla oavsett var du bor. 

Vi måste öka möjligheterna till demokratisk dialog där byavandringarna är en av de verktygen som måste utökas så politiker tjänstemän och invånare utanför Hörby tätort har möjlighet att tala med varandra.

Vi ser att landsbygdens möjligheter till service måste öka. 

Fiberutbyggnaden fortsätta och kollektivtrafiken måste vara tillgänglig. Förslag på en ringbuss som vi i Hörby själv skulle kunna hantera kom upp och Miljöpartiet ser absolut detta som en möjlighet att undersöka,  vi måste också öka samarbetet med våra grannkommuner för att kunna trycka på regionen om busslinjer över kommungränserna.

Miljöpartiet riks vill även införa en glesbygdsbonus, där människor med liten eller ingen tillgång till kollektivtrafik får en förhöjd bonusdel.

Skolorna är en del av en levande landsbygd och attraktiv landsbygd har skola och förskola på rimligt avstånd från hemmet så länge som barnen är små och behöver trygghet. Grundskolan måste ha god kvalitet oavsett placering. Det ger eleven frihet att forma sin framtid samtidigt som det bidrar till ett bra samhälle.

Vägen till och från skolorna skall vara säker och vi måste se till att cykelvägs utbyggnad sker där det behövs för säkerheten.

Det finns i Hörby en fantastisk företagsanda med många innovativa företag.

Vi måste göra energiomställningen tillsammans, detta kan innebära 

– närboende ska erbjudas möjlighet att köpa andelar när det byggs vindkraft och där vindkraftverken finns ska få intäkterna från fastighetsskatten gå till kommunen.

Upphandlingen av mat till den offentliga verksamheten skall utformas så att potentialen för att köpa närodlat maximeras.

Landsbygden har enorm potential att med rätt stöd ställa om till en hållbar framtid och minska sina kostnader för produktionen.

– vi behöver både små och stora jordbruksföretag där särskilda satsningar på unga lantbrukare behövs 

– främja företag inom lokalt mathantverk, matproduktion och förädling 

Så om ni vill att framtiden skall vara hållbar, trygg och ge utrymme till livet.

Rösta på Miljöpartiet