Svartbetalning för arbete utfört på kommunalrådets privata egendom

I fullmäktige 2022-06-20ställde vi Miljöpartiet en enkel fråga till kommunalrådet för att se om hon bör behålla förtroendet för fortsatt arbete.

”Till: Cecilia Bladh in Zito (SD), kommunstyrelsens ordförande

Flera gånger under den senaste veckan har vi läst och sett i media att Hörbys kommunalråd har blivit anklagad för att renovera sitt privata hus med svensk och / eller utländsk svart arbetskraft. 

Vad vi förstår så har du varit byggherre och därmed lagligt ansvarig för det som har skett i samband med renoveringen. Som politiker så skall man föregå med ett gott exempel och när det handlar om de summorna som har tagits upp i media så måste man ha kontroll på detta. 

Med svart arbetskraft så finns risker för lönedumpningar som kan leda till slavliknande kontrakt för hantverkarna, det är även pensioner som inte tjänas in och skattemedel som undanhålls från allmänheten som borde gått till skola, vård och omsorg och allt det andra i samhället.

Vi förstår genom de svar som du gett media att du hävdar att det var din ex.man som stod för betalning och annat, vi förstår också att han hävdar att du gjorde det. Andra vittne har redogjort att du var involverad i allt.

För Miljöpartiet vars kandidater ofta blir granskade så anser vi att förtroendet för en politiker bygger på transparens och vi anser att timeouten som M har begärt av dig är en rimlig åtgärd till ärendet har blivit utrett.

Miljöpartiet vill därför ställa följande enkla frågor:
● Vilken är din uppfattning av svart arbetskraft och dess påverkan på samhället?
● Anser du att du kan sitta kvar som kommunstyrelsens ordförande om du är under brottsutredning? ”

Kommunalrådet ville inte svara på frågorna vilket vi anser är mycket märkligt hon hänvisade till svar hon hade gett på övriga partiers enkla frågor vilka inte ens var samma frågor. Man skulle kunna tro att kommunalrådet anser att svartarbete är något som skall användas och att hon inte anser att detta är fel. Hon säger att hon har sin lokala förenings förtroende och även riks förtroende men vi undrar om hon har Hörbys väljares förtroende med det återstår att se i valet.

Miljöpartiet kommer aldrig anse att svartarbete är Ok det finns många risker med detta, människor som utnyttjas kan inte arbeta ihop till sin egen pension då de inte betalar in till systemet, försäkringar gäller inte vid skador och svenska firmor kursar då de inte kan tävla med hantverkarna som arbetar svart (ofta utländska).

Kommunalrådet anser dessutom att hennes privata angelägenheter har ingen med att göra men vem vill rösta på någon som inte är ärlig kan man lita på deras uttalanden eller kommer de att göra allt för att själva tjäna så mycket de kan.

Vi lämnar det till väljarna att ta ställning för vilken styrning man vill ha i Hörby men som man bäddar får man ligga.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/pWyLd6/har-flyr-sd-toppen-fragor-om-svart-arbetskraft-200-sekunder?fbclid=IwAR0clVerz3B-16MpRQRu34CUscdzpZpA2IR5CCmFLI4V7QIsj1dsmWsiBI4