Jämlikhet och allas lika rättigheter är inget SD och M i Hörby står för

Måndagen den 17 maj inföll den internationella dagen mot homo- bi- och transfobi. Hörbyborna har med eftertryck visat sitt stöd för principen om alla människors lika värde, bland annat genom prideflaggor i lokala butiker, de uppmärksammade ballongerna utanför kommunhuset häromåret, och skolungdomarnas dans. Men kommunledningen tycks ha sin egen uppfattning i frågan. På den internationella IDAHOT-dagen syntes inga
regnbågsflaggor vaja på kommunens flaggstänger.

Förslaget om att stoppa regnbågsflaggan i kommunen gick ju inte igenom, påminner Erik Ridderby (MP). Jag skulle vilja veta vad denna markering innebär. Vi i Miljöpartiet kämpar mot diskriminering i allmänhet, och vi vill att alla ska behandlas lika. Det tycker vi ska märkas även i vår kommun.

Raul Iribarren är ett nytt namn på Miljöpartiets vallista i Hörby. Han håller med om att det är anmärkningsvärt att kommunen valt att bortse från denna flaggning trots att det står med i författningssamlingen för regler för flaggning i kommunens anläggningar.

– Jag lever själv i en samkönad relation sedan många år, och menar att det är otroligt viktigt att flagga för allas rätt att helt enkelt få existera och verka i vårt samhälle. De flesta av oss kommuninvånare har hbtqi-personer i vår närhet och att flagga är en enkel men viktig gest för att visa att vi värnar om vårt demokratiska och fria Sverige, speciellt när mycket i världen nu är så mörkt.


Både Raul och Erik är måna om att hålla glädjen vid liv.
– Vi har lite lösa planer på ett eget prideevenemang här i Hörby så småningom, med Skurup som förebild, avslöjar Erik Ridderby. Där blir det en stor prideparad nu på lördag. Men vi vet inget säkert om Hörby än. I vilket fall som helst kommer vi att fortsätta kämpa för alla människors lika värde och för hbtqia+-personers trygghet i vår kommun.

2021 Hjälpte MiljöPartiet de som cyklade för allas lika värde med energi för fortsatt cykling.