Demokratins nedmontering börjar med löjliga besparingar

Demokratin är en av det viktigaste rättigheterna som finns i Sverige och något vi skall vara rädd om.

Kommunfullmäktige är en garanti att folkets vilja genomförs och att insynen i kommunens styre är så stor som möjligt.

Antalet ledamöter i är väsentlig för allmänhetens möjlighet att få en tillräcklig insyn av de beslut som tas i kommunen som påverkar samtliga eller en del av invånarna.

Även om vi idag i Sverige har offentlighetsprincipen så är det reellt oftast  kommunfullmäktiges deltagare som gör den största granskningen och dess medlemmar de som oftast lyfter frågor för allmänhetens bästa.

Med ett minskat medlemsantal kommer även granskningen att bli mindre och bördan öka för de mandat som finns kvar.

Vi har under innevarande mandatperiod sett att beslut tas i snävare grupper och att försök till få fullständig information har negligerats, man har försökt att knyta informationen och därmed makten till en så liten grupp som möjligt.

Vi har hört om och om igen att kommuninvånarna skall få den lagstadgade minimala servicen men övriga utgifter får ej förekomma. Kommunen skall vara till för att invånarna i samhället skall känna tryggheten i att veta hela livet kan jag göra mitt bästa för att jag vet om något oförutsett sker kommer mitt samhälle att finnas där för mig och min familj

Om man hade varit noggranna med utgifterna och lagen så hade man sett till att inga vite hade förekommit på grund av att man inte uppfyller lagstadgade rättigheter samt att hyrda anläggningar inte står obrukade.

Förslaget att halvera mandatens kostnad från 10 000 till 5 000 kr från L föll inte i god jord vilket hade inneburit en förlust för M och SD tillsammans med 45 000 kr som man uppenbarligen inte vill bli av med trots att M uttryckt att det skall vara ett kall och ära att sitta i fullmäktige.

Kommunfullmäktige är det enda som ger invånarna i Hörby reell makt att påverka och då skall den vara så stor som det är möjligt.

Oavsett utgången av nästa val anser Miljöpartiet att kommunen skall vara så transparent att ingen behöver tveka på varför ett beslut tas och att det har funnits tillräckligt många ögon som granskar beslutet för att veta att alla aspekter har lyfts.