Ingen skall vara Digitalt utanför

I måndags lämnade vi in en motion om digital utanförskap.

Många äldre människor men även många människor som inte naturligt använder dator och digitala hjälpmedel i arbetet kan idag ha svårt att förstå och hantera det stigande antalet tjänster som kräver en digital interaktion. 

I Sverige har vi fortfarande ett stort antal personer som är i ”digitalt utanförskap”. En halv miljon svenskar använder aldrig internet och ytterligare ett antal tycker att digitala system är besvärliga.

Även Hörby kommun har digitaliserat många av sina tjänster och detta är något som ökar. Vi i Miljöpartiet anser att detta är ett bra sätt att förändra kommunens förvaltning och service. Kommunens digitala tjänster för medborgare digitaliseras för att det är effektivt för många.

Vid digitalisering av medborgartjänster måste man samtidigt ta hänsyn till de medborgare som faktiskt får en svårare situation med de nya tjänsterna. 

Miljöpartiet de Gröna i Hörby vill att:

  1. att kommunen skapar en digital ombudsperson som har till uppgift att hjälpa medborgare som sällan eller aldrig använder Internet eller andra digitala system
  2. att Hörby kommun informerar om ombudspersonen vid varje utskick av evenemangskalendern. 
  3. att det finns alternativ till alla digitala system för de kommuninvånare som inte vill eller kan använda de digitala systemen.