Demokratin nedmonteras och styret knyter besluten närmare ett fåtal personer med mindre insyn för allmänheten.

Reservation beslut införande av samordnad förvaltningsorganisation KF20200525:8 Enligt kommunallagen 5 kap. FullmäktigeFullmäktiges uppgifter1 § Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen eller regionen, främst.Att byta förvaltningsorganisations struktur är av större vikt för kommunen. Fortsätt läsa Demokratin nedmonteras och styret knyter besluten närmare ett fåtal personer med mindre insyn för allmänheten.

Att börja ta ansvar

Reservation ärende Godkännande av Årsredovisning 20200525:6MiljöPartiet de Gröna i Hörby reserverar sig mot beslutet att godkänna den sammanfattande redogörelsen av kommunstyrelseordförande för året 2019 Miljöpartiet anser att en Årsberättelse skall innehålla fakta om innevarande år och inte försök att lägga Fortsätt läsa Att börja ta ansvar