Undanhållande av information

2019-10 KF Reservation av försäljning av Lyby 54:1

Vi i Hörby har behov av att se till det finns lägenheter attraktiva för alla människor att hyra inte bara i centrala Hörby men även ute på landsbygden att då sälja fastigheter som kan hjälpa landsbygden att leva, får inte beslutas utan ett väl genomarbetat underlag om varför man vill avlägsna och vad man istället avser att göra med frilagt kapital.    

Hörby bostäders tillhandahållna underlag i ärendet är fattigt och ger ingen information om varför fastigheten skall avyttras.

Om kommunfullmäktige har beslutat att delegation inte är tillämplig skall detta respekteras och fullständigt underlag skall tillhandahållas annars skall ärendet återremitteras tills korrekt underlag har lämnats in för att KF skall  kunna fatta ett välgrundat beslut.

Det är de förtroendevalda i KF som är Kommunens högsta beslutande organ och skall kunna hållas ansvariga för de beslut som genomförs genom fortsatt förtroende eller förlorande av mandat vid genomförda val.

Att Skånskan skriver om det i en artikel kan inte räknas som beslutsunderlag.

MP yrkade på att ärendet återremitterades till Hörbybostäder för ett komplett underlag men majoriteten verkar inte tycka att ärendet är av vikt vilket man kan ifrågasätta den fråntagna delegationen.  Centern ansåg att man skall lita på bolaget men då bolaget inte har delegation på ärendet skall KF ta detta på största allvar. MP kan inte ställa sig bakom ett beslut som är så dåligt underbyggt och anser att ärendet bordet återremitterats och fördröjts till underlag fanns framlagt.