SD förstår inte organisationer och medarbetare.

KF 2019-12-16 #12 Reservation avslag av motion Visselblåsarfunktion

MiljöPartiet de Gröna i Hörby reserverar sig mot beslutet att avslå Socialdemokraternas motion om visselblåsarfunktion.

Att Hörby kommun behöver se till att man är en attraktiv arbetsgivare är viktigare idag än någonsin. Med så många chefer som har slutat och behöver ersättas så blir även vikten av ny personal ser att Hörby kommun verkligen vill alla skall känna sig delaktiga och spela roll i organisationen. Personalen behöver få möjligheter anonymt berätta vad man upplever och veta att det finns någon som faktiskt kommer att lyfta och ta ens oro på allvar, detta är viktigt för den psykiska tryggheten.

Visselblåsarfunktionen signalerar att även politikerna ser personalen som en mycket viktig del av kommunen och att alla kan göra en insats för att utveckla service och kvaliteten för kommuninvånarna.

Kommunalrådet säger att man skall fokusera på att göra ett program där man i första hand alltid skall vända sig till sin närmaste chef, att arbetstagarna skall vända sig till sin chef om man tycker att denna gör något fel eller om man känner sig förfördelad. 

Denna kommunikation skulle vara idealisk men den som vet något om människans natur vet även att ge och ta emot kritik är oerhört svårt och framförallt om man skall ge den till en person i maktposition i förhållande till ens egen ställning. Detta gör att kritik som lyfter missförhållanden i organisationen inte kommer att lyftas upp och därmed kommer utvecklingen av kommunen att sakta in med risk för att dåliga rutiner och missförhållanden går ouppmärksammat förbi.   

Miljöpartiet ser inte att den plan som majoriteten verkar ha kan uppfylla kommunens behov och anser att Socialdemokraternas motion borde bifallits och arbetats vidare på samt implementerats så snart som möjligt.