Rör inte kulturskolan

Rör inte kulturskolan SD!

Kön till kulturskolan i Hörby är många gånger lång. Barn och ungdomar kan idag få vänta i flera år för att få lära sig att spela piano, trummor och gitarr eller ta sånglektioner.

Men trots att många barn har svårt att få en plats väljer Sverigedemokraterna i sin första budget efter valet att helt skära bort aviserade satsningar för att minska köerna. Följden lär bli ännu längre väntetider och avgifter som inte kan sänkas.

På punkt efter punkt är det Hörbys barn och unga som nu får betala priset för Sverigedemokraternas politik.

Inte bara kulturskolan drabbas – även biblioteket står i skottgluggen för besparingar i SD:s budget. Aviserade satsningar på 150 000 kronor tas helt bort av, med färre inköp av böcker, filmer och musik och sämre service till medborgarna som följd. 

När Fryshusets socionomer tidigare i år djupintervjuade 72 unga i åldrarna 15 – 25 år blev budskapet tydligt: Hörbys ungdomar vill ha fler mötesplatser och fler vuxna på byn. Trots det skär Sverigedemokraterna bort satsningen på fler fältassistenter. Hur det leder till ökad trygghet på byn vet nog bara SD.

Samtidigt görs den största besparingen på modersmålsundervisningen i Hörbys skolor – trots att elever som får undervisning i modersmålet också har lättare att lära sig svenska.

Vi i Miljöpartiet i Hörby säger nej till de kraftiga besparingarna på Hörbys barn och unga som Sverigedemokraterna nu vill genomföra. De partier som stödjer SD:s budgetförslag i kommunfullmäktige är skyldiga Hörbys alla barn och unga ett svar på varför det är just dem som ska drabbas av det nya SD-styrets nedskärningar.

Skrivet av Tobias Olsson för MP Hörby