Energi och klimatplan för Hörby med förslag på åtgärder

De politiska samtalen och mötena har nu startat på allvar efter sommaruppehållet. I dubbel bemärkelse då eftersom det också pågår en valrörelse.

Vi kommer ju närmare valet vi kommer att finnas mer på torget med vår lilla husvagn som i dagarna stripas grönt med maskrosor. För mer dagsaktuella tider på torget så kolla in vår Facebook sida.

På torsdagen var det workshop för politiker och tjänstemän för en ny energi och klimatplan i kommunhuset. Ett kreativt event med stor potential och vilja till omställning. Märks tydligt att många fått en tankeställare av den gångna sommaren och Miljöpartiet ha en ledande position i frågan.

Det kom fram många förslag till åtgärder och var Hörby kommuns olika potential till omställning ligger. Landsbygd och jordbruk, Transporter, Nybyggnation av fastigheter och underhåll av de befintliga, Hållbar konsumtion och återbruk för att nämna några. Det blev väldigt tydligt att Hörby är en landsbygdskommun där vi på flera olika sätt är beroende av transporter med bil. I fördelningen mellan de olika transportsätten är bil 85 %, buss 10 % och cykel 5 %.

I Miljöpartiets valmanifest för Hörby kommun finns ett flertal förslag och visioner inom just de aktuella områdena som diskuterades och förslag lades under torsdagens workshop för vidare diskussioner och bearbetning. Vi har ett förslag om visionsarbete för att ta fram en plan för förutsättningar med kollektivtrafik och samordning av transporter inom kommunen t ex.

Naturligtvis bevakar Miljöpartiet uppföljningen av förslagen som framkom under kvällen samt bidra med nya förslag för att yrka på verkställande av dem i olika kommunala förvaltningar. Det är en av våra viktigaste och mest prioriterade frågor i den kommunala driften kommande mandatperiod där vi måste sträva efter att nå en kommunal drift inom planetära gränser.

Vi syns på torget…

/ Jörgen