Miljöpartiet viktigare än någonsin i Hörby….

Efter en sommar som givit en föraning om vad som kan bli ett mer ofta förekommande scenario i väder, så har många insett det som Miljöpartiet haft som budskap sen starten…. Klimatet är på riktigt…. Och det är NU!

Nästan alla… Utom Sverigedemokraterna.

Vid ett antal olika kommunstyrelsemöten under året har Sverigedemokraterna starkt ifrågasatt och yrkat avslag på Hörby Kommuns antagna Miljömål som är kopplade till de regionala Miljömålen I Skåne och i förlängningen till de nationella och internationella. Kommunala Miljömål som Miljöpartiet varit med att ta fram.

Vid ett antal olika kommunstyrelsemöten under året har Sverigedemokraterna starkt ifrågasatt och yrkat avslag på Hörby Kommuns medlemskap i RESILIENT REGIONS ASSOCIATION ett medlemskap som Miljöpartiet har varit delaktigt i att verkställa.

Sverigedemokraterna är ensamma om att hävda att; vi kan inte med säkerhet fastslå att det pågår en förändring av väder. Miljöpartiet har i Kommunstyrelsen agerat väldigt tydligt med att vi även framöver ska verka för en kommun som strävar efter en verksamhet som ska kunna drivas inom planetära gränser, med den omställning det innebär över tid.

Vi ser allt tydligare konsekvenser världen över att våra framtida förutsättningar för att kunna odla vår mat, leva trygga liv utan risker för att våra familjer, anhöriga, hem och arbetsplatser, de håller på att förändras radikalt i grunden. Sinande brunnar, missväxt, bränder som slukar hus och arbetsplatser. Nästa gång kan det vara ditt hus… Om vi inte gemensamt verkar för att ställa om.

Och det är bara ett litet skrap på ytan i det som hänt i Sverige sommaren 2018. Ovanpå det har vi konsekvenserna av svensk överkonsumtion som motsvarar 4,3 jordklot för att nämna ett globalt exempel som Hörby Kommun är en liten del i men som vi gemensamt kan förändra.

Så…. För att dina och våra barn, deras och våra barnbarn med flera även framöver ska kunna äta riktig mat odlad i en svensk, levande landsbygd med hög biologisk mångfald, ha tillgång till vatten av god kvalitet eller kunna sova tryggt i sitt hus eller gård. Rösta Maskrosgrönt i September.

Vår lilla husvagn är just nu på stripning för att få grönt gräs och maskrosor på sidorna. Så snart den är klar syns vi på torget i Hörby!

Jörgen Leufstedt / kommunstyrelsen