Hello world!

Välkommen till publiceringsplattformen för Miljöpartiet det gröna i Hörby!

Ambitionen är att publicera de politiska inriktningar vi kommer att driva 2018-2022 för att Du som väljare skall se vad Du får för en röst på oss.

Välkommen att följa oss!